Ekstraliga Kolejka 9 WFT II-KA spec 2024-03-25 Rybnik 36.225 bieg 13 Speed
Włókniarz Forum Team II 30
nr Zawodnik 1234567 Razem ŚR/B
9 ppysio 1 1 3 0 - 1 6 1.200
10 ciubaruba 0 0 - - 2 2 0.667
11 Ricardo 3 2 0 2* 0 0 7+1 1.333
12 Cece - - - - - 0
13 Idziu 3 1* 1 1 - 6+1 1.750
14 McQueen 0 2 0 3 - 5 1.250
15 Pafeu w 0 w 0 0 0.000
16 spec w 1 1 2 4 1.000
1 1 Jampa3 1 5
9 ppysio1
2 Liban2* 1 5
36.381 10 ciubaruba0
2 3 Ziezie1* 3 3
11 Ricardo3
4 Mayer2002 4 8
36.505 15 CecePafeuw
3 13 Idziu3 3 3
5 Domin1*
14 McQueen0 7 11
36.924 6 MalyGKM2
4 11 Ricardo2 2 4
1 Jampa1
15 CecePafeu0 9 15
36.578 2 Liban3
5 4 Mayer2003 3 3
13 Idziu1*
3 Zieziew 12 18
36.486 14 McQueen2
6 5 Domin2* 1 5
10 ciubaruba0
6 MalyGKM3 13 23
36.549 9 ppysio1
7 2 Liban3 1 5
14 McQueen0
1 Jampa2* 14 28
36.452 13 Idziu1
8 9 ppysio3 3 3
3 Ziezie1*
11 ciubarubaRicardo0 17 31
36.608 4 Mayer2002
Kaskaderzy Apokalipsy 60
nr Zawodnik 1234567 Razem SR/B
1 Jampa 3 1 2* - - 6+1 2.333
2 Liban 2* 3 3 2* - 10+2 3.000
3 Ziezie 1* w 1* 1 - 3+2 1.250
4 Mayer200 2 3 2 2* 1 10+1 2.200
5 Domin 1* 2* 2* - - 5+3 2.667
6 MalyGKM 2 3 3 0 3 11 2.200
7 Speed 3 3 3 9 3.000
8 Frezer 3 1 2* 6+1 2.333
9 6 MalyGKM3 1 5
9 Ceceppysio1
5 Domin2* 18 36
36.858 11 Ricardo0
10 16 ciubarubaspecw 1 5
4 Mayer2002*
13 Idziu1 19 41
36.494 7 JampaSpeed3
11 14 McQueen3 5 1
6 MalyGKM0
11 Ricardo2* 24 42
36.432 3 Ziezie1
12 16 Cecespec1 1 5
2 Liban2*
9 ppysio0 25 47
36.428 8 DominFrezer3
13 7 ZiezieSpeed3 2 4
10 ciubaruba2
8 DominFrezer1 27 51
36.225 15 CecePafeuw
14 15 ppysioPafeu0 1 5
8 JampaFrezer2*
16 McQueenspec1 28 56
36.458 6 MalyGKM3
15 4 Mayer2001 2 4
11 Ricardo0
7 LibanSpeed3 30 60
36.333 16 Idziuspec2